YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I think the match ________. Everybody's gone into the stadium and you can hear them cheering.

  • A.  was started
  • B. will be started
  • C. must started
  • D. must have started

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA