YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The train ________ by bad weather. I am not sure.

  • A. might delay
  • B. might be delaying
  • C. might have delayed
  • D. might have been delayed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF