• Câu hỏi:

  The train ________ by bad weather. I am not sure.

  • A. might delay
  • B. might be delaying
  • C. might have delayed
  • D. might have been delayed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC