AMBIENT
 • Exercise 3: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  I did not come to your party due to the rain.

  • A. If it did not rained, I would come to your party.
  • B. It was the rain that prevented me from coming to your party.
  • C. Even though it rained, I came to your party.
  • D. Suppose it .did not rain, I would come to your party.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>