YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 0,15 molpropin, 0,1 molaxetilen, 0,2 moletan và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng a. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được kết tủa và 15,68 lít hỗn hợp Z đktc. Sục khí Z qua dung dịch brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng. Giá trị của a là?

  • A. 9,875.
  • B. 10,53.
  • C. 11,29.
  • D. 19,75.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  m= 15,8 (g)
  Z gồm H2, etan, anken, ankan (được tạo thành).
  n anken = n\(\tiny Br_2\) pư = 0,05 mol
  ankin pư = n anken = 0,05 mol
  ⇒ \(a = \frac{15,8}{0,7 + 0,05 \times 2} : 2 = 9,875\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON