YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 0,15 molpropin, 0,1 molaxetilen, 0,2 moletan và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng a. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được kết tủa và 15,68 lít hỗn hợp Z đktc. Sục khí Z qua dung dịch brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng. Giá trị của a là?

  • A. 9,875.
  • B. 10,53.
  • C. 11,29.
  • D. 19,75.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  m= 15,8 (g)
  Z gồm H2, etan, anken, ankan (được tạo thành).
  n anken = n\(\tiny Br_2\) pư = 0,05 mol
  ankin pư = n anken = 0,05 mol
  ⇒ \(a = \frac{15,8}{0,7 + 0,05 \times 2} : 2 = 9,875\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON