YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ankin là những hidrocacbon không no mạch hở có công thức chung là:

  • A. CnH2n (n ≥ 2).
  • B. CnH2n-6 (n ≥ 6).
  • C. CnH2n+2 (n ≥ 1).
  • D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ankin là những hidrocacbon không no mạch hở có công thức chung là: CnH2n-2 (n ≥ 2).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON