YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ankin là những hidrocacbon không no mạch hở có công thức chung là:

  • A. CnH2n (n ≥ 2).
  • B. CnH2n-6 (n ≥ 6).
  • C. CnH2n+2 (n ≥ 1).
  • D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ankin là những hidrocacbon không no mạch hở có công thức chung là: CnH2n-2 (n ≥ 2).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON