YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và có 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đo (đktc)). Giá trị của m là

  • A. 12,0 
  • B. 24,0 
  • C. 13,2    
  • D. 36,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nC2H2 = (3,36 - 1,12) / 22,4 = 0,1 mol

  ⇒ nC2Ag2 = 0,1 mol ⇒ m = 0,1 . 240 = 24 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON