YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 ?

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các ankin tham gai phản ứng với AgNO3 /NH3 cần có liên kết 3 đầu mạch

  Các đồng phân của C5H8 thỏa mãn tính chất CH≡ C-CH2 -CH2 -CH3 , CH≡C-CH(CH3)-CH3 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON