YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để tách riêng rẽ etilen và axetilen, các hoá chất cần sử dụng là:

  • A.

   nước vôi trong và dd HCl

  • B.

   AgNO3 trong NH3 và dd KOH

  • C.

   dd Br2 và dd KOH

  • D. AgNO3 trong NH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Dùng AgNO3/NH3

  + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa vàng → C2H2

  + Không phản ứng là C2H4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF