YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hidrat hóa có xúc tác 3,36 lít C2H2 (dktc) thu được hỗn hợp A (hiệu suất phản ứng 60%). Cho hỗn hợp A tác dụng với AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 48,24.
  • B. 33,84.
  • C. 14,4.
  • D. 19,44.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(n_{C_2H_2} = 0,15\ mol\)
  C2H2 + H2O → CH3CHO
  \(\Rightarrow n_{CH_3CHO} = n_{C_2H_2} \times H\% = 0,09\ mol;\ n_{C_2H_2}\) dư \(= 0,06\ mol\)
  C2H2 → Ag2C2
  CH3CHO → 2Ag
  ⇒ mkết tủa \(= m_{Ag_2C_2} + m_{Ag} = 33,84\ g\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON