YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNOtrong NH3 tạo kết tủa?

  • A. CH3 – CH = CH2   
  • B. CH2 – CH – CH = CH2
  • C. CH3 – C ≡ C – CH  
  • D. CH3 – CH– C ≡ CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117125

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF