YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: (1) etin; (2) but-2-in; (3) 3-metyl but-1-in, (4) buta-1,3- đien. Số chất vừa làm mất màu dung dịch Br2, vừa tạo kết tủa trong dung dịch AgNO3/NH3 là:

  • A. 4.
  • B. 5.
  • C. 2.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chất vừa làm mất màu dd Br2, vừa tạo kết tủa trong AgNO3/ NH3 là: etin; 3-metyl but-1-in 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON