YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: (1) etin; (2) but-2-in; (3) 3-metyl but-1-in, (4) buta-1,3- đien. Số chất vừa làm mất màu dung dịch Br2, vừa tạo kết tủa trong dung dịch AgNO3/NH3 là:

  • A. 4.
  • B. 5.
  • C. 2.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chất vừa làm mất màu dd Br2, vừa tạo kết tủa trong AgNO3/ NH3 là: etin; 3-metyl but-1-in 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON