YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho propin tác dụng với dung dịch KMnO4 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm thu được gồm?

  • A. CH3COOH, CO2, KOH, MnO2 và H2O.
  • B. CH3COOK, K2CO3, KHCO3, MnO2 và H2O.
  • C. CH3COOK, KHCO3, MnO2 và H2O.
  • D. CH3COOK, K2CO3, MnO2 và H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  3C3H4 + 8KMnO4 + KOH → 3CH3COOK + 3K2CO3 + 8MnO2 + 2H2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON