YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho propin tác dụng với dung dịch KMnO4 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm thu được gồm?

  • A. CH3COOH, CO2, KOH, MnO2 và H2O.
  • B. CH3COOK, K2CO3, KHCO3, MnO2 và H2O.
  • C. CH3COOK, KHCO3, MnO2 và H2O.
  • D. CH3COOK, K2CO3, MnO2 và H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  3C3H4 + 8KMnO4 + KOH → 3CH3COOK + 3K2CO3 + 8MnO2 + 2H2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON