AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe bằng V lít dung dịch HCl 2M vừa đủ.
  a. Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc
  b. Tính V

  Lời giải tham khảo:

  a, nFe= 0,2 mol ⇒ nH2 = 0,2 mol ⇒ VH2 = 4,48 lít 
  b, nHCl = 2nFe = 0,4 mol ⇒ V = 0,2 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>