AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1, Cho 2 phản ứng : 

  (a) 4NH3 + 3O2→ 2N+ 6H2O

  (b) H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

  Trong 2 phản ứng trên, phản ứng oxi hóa khử là....................., trong phản ứng đó, chất khử là..................
  2, Cân bằng phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron
                        H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

  Lời giải tham khảo:

  1, Phản ứng oxi hóa khử là: (a), chất khử là: NH3.
  2. H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>