AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam magie phản ứng vừa đủ với 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm clo và oxi (với số mol bằng nhau) thu được hỗn hợp sản phẩm gồm muối và oxit. Tính m.

  Lời giải tham khảo:

  nO2 = nCl2 = 0,05 mol

  Bảo toàn electron:   nMg = 0,15 mol  ⇒ mMg = 3,6 gam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA