AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1. Thành phần của nước Gia- ven là ?
  2. Hình vẽ sau mô tả quá trình điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. (X là KMnO4, Y là O2).

  Trong thí nghiệm trên, khí oxi (khí Y) được thu bằng phương pháp gì?

  Lời giải tham khảo:

  1, Thành phần của nước Gia - ven gồm:  NaCl, NaClO, H2O.
  2. Khí oxi được thu bằng phương pháp đẩy (dời) nước.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>