ADSENSE
*/ ?>
  • Câu hỏi:

    Để 5,4 gam Al ngoài không khí, sau một thời gian thu được 8,6 gam hỗn hợp chất rắn. Tính thể tích khí oxi đã phản ứng ở đktc.

    Lời giải tham khảo:

    Bảo toàn khối lượng có mO2 = 3,2 gam ⇒ VO2 = 2,24 lít

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>