YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

  • A. 4,48.  
  • B. 6,72.  
  • C. 3,36.              
  • D. 2,24.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nCu = nSO2 = 0, 1mol

  V = 2,24 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA