AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam?

  • A. 12,8 gam. 
  • B. 8,2 gam.    
  • C. 6,4 gam. 
  • D. 9,6 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

  Khối lượng Cu bám trên lá Fe là: (4.1,6)/(64-56)=12,8g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>