AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là

  • A. Na.  
  • B.  K.  
  • C. Rb.   
  • D. Li.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi tổng số mol của R2CO3 và RHCO3 là a mol, nguyên tử khối trung bình là M

  Bảo toàn nguyên tố C → a = nCO2 = 0,02 mol

  84(NaHCO3) < Mtb = 1,9: 0,02 = 95 < 106 (Na2CO3)

  Kim loại cần tìm là Na

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>