ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người có ý nghĩa gì?

  • A. Là liều thuốc được pha bằng máu của người các mạng – người xả thân vì nghĩa lớn, đổ máu cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, Thế mà những người dân ấy lại mua máu người các mạng để chữa bệnh, chẳng khác gì mua máu súc vật: quần chúng mê muội.
  • B. Phải có một phương thuốc làm cho quần chúng giác ngộ các mạng và thuốc làm cho các mạng gắn bó với quần chúng.
  • C. Là thuốc chữa bệnh lao – bài thuốc mà bố mẹ thằng Thuyên trân trọng gọi là “thuốc tiên” rốt cuộc không cứu chữa được mà còn giết chết thằng Thuyên. Truyện có ý nghĩa chống mê tín dị đoan.
  • D. Cả 3 ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE