AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết cấu của tác phẩm Thuốc là:

  • A.

   Chớp lấy một mẫu của bức tranh cuộc sống, dùng vài nét chấm phá vẽ nên bộ mặt của nhân vật chính. Qua đối thoại giữa các nhân vật, hoạt động, ngôn ngữ nhân vật dần dần giới thiệu rõ tính cách nhân vật, phát triển đầy đủ chủ đề của tác phẩm. Mặt khác dùng đối chiếu so sánh giữa các nhân vật hoặc các thời kì khác nhau của nhân vật để làm nổi bật những đặc trưng tính chất nhân vật.

  • B.

   Qua tôi – nhân vật kể chuyện ngôi thứ nhất để phát triển câu chuyện. Tôi là đầu mối diễn ra câu chuyện, là tấm gương soi chiếu bộ mặt nhân vật. Bằng cách này, tác giả có điều kiện bộc bạch trực tiếp quan điểm tư tưởng của mình hoặc để tư tưởng tình cảm của mình thấm đượm vào nhân vật tôi gây ra một cảm xúc có thể lôi cuốn độc giả.

  • C.

   Khái quát đặc trưng tính cách của nhiều người trong xã hội, rút ra những nét điển hình, tập trung thể hiện trên một nhân vật nhất định.

  • D.

   Kết cấu đầu cuối tương ứng. Hình ảnh mở đầu và kết thúc tác phẩm được miêu tả có sự tương ứng nhau để thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>