YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng quan sát được khi sục khí etilen lần lượt vào ống nghiệm thứ (1) chứa dung dịch KMnO4; ống thứ (2) chứa dd AgNO3 là:

  • A. Ống nghiệm (1) mất màu và xuất hiện kết tủa nâu, ống nghiệm (2) có kết tủa vàng.
  • B. Ống nghiệm (1) mất màu và xuất hiện kết tủa nâu, ống nghiệm (2) không có hiện tượng.
  • C. Ống nghiệm (1) không có hiện tượng, ống nghiệm (2) có kết tủa vàng.
  • D. Cả 2 ống nghiệm đều không có hiện tượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ống nghiệm 1 thuốc tím mất màu, kết tủa nâu tạo thành là MnO2.

  Ống nghiệm 2 không phản ứng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF