ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng quan sát được khi sục khí etilen lần lượt vào ống nghiệm thứ (1) chứa dung dịch KMnO4; ống thứ (2) chứa dd AgNO3 là:

  • A. Ống nghiệm (1) mất màu và xuất hiện kết tủa nâu, ống nghiệm (2) có kết tủa vàng.
  • B. Ống nghiệm (1) mất màu và xuất hiện kết tủa nâu, ống nghiệm (2) không có hiện tượng.
  • C. Ống nghiệm (1) không có hiện tượng, ống nghiệm (2) có kết tủa vàng.
  • D. Cả 2 ống nghiệm đều không có hiện tượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ống nghiệm 1 thuốc tím mất màu, kết tủa nâu tạo thành là MnO2.

  Ống nghiệm 2 không phản ứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE