YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam ankađien liên hợp X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

  • A.

   CH2 = C = CH2   

  • B.

   CH2 = C – CH = CH2.

  • C. CH2 = C(CH3) – CH = CH2    
  • D. CH2 = CH – CH = CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt CTPT X là CnH2n-2

  ⇒ 2,7n/(14n-2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

  ⇒ CTPT: C4H6

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117119

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON