YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

  • A. 2.
  • B. 4.
  • C. 1.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp cần có liên kết bội hoặc vòng kém bền: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON