YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

  • A. 2.
  • B. 4.
  • C. 1.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp cần có liên kết bội hoặc vòng kém bền: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON