YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có V lít khí A gồm H2 và 2 anken là đồng đẳng liên tiếp nhau, trong đó H2 chiếm 60% về thể tích. Dẫn hỗn hợp A qua bột Ni nung nóng được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 19,8 gam CO2 và 13,5 gam H2O. Công thức 2 anken là?

  • A. C5H10 và C6H12.
  • B. C3H6 và C4H8.
  • C. C2H4 vàc C3H6.
  • D. C4H8 và C5H10.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(n_{CO_2}=0,45;\ n_{H_2O}=0,75\). 
  Ta có anken nên cháy tạo \(n_{CO_2}=n_{H_2O}\) nên \(n_{H_2}=0,3\).
  2 anken = 0,2 nên số C trung bình = \(\frac{0,45}{0,22}\times 25\) vậy 2 anken là C2H4 và C3H6.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON