ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có V lít khí A gồm H2 và 2 anken là đồng đẳng liên tiếp nhau, trong đó H2 chiếm 60% về thể tích. Dẫn hỗn hợp A qua bột Ni nung nóng được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 19,8 gam CO2 và 13,5 gam H2O. Công thức 2 anken là?

  • A. C5H10 và C6H12.
  • B. C3H6 và C4H8.
  • C. C2H4 vàc C3H6.
  • D. C4H8 và C5H10.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(n_{CO_2}=0,45;\ n_{H_2O}=0,75\). 
  Ta có anken nên cháy tạo \(n_{CO_2}=n_{H_2O}\) nên \(n_{H_2}=0,3\).
  2 anken = 0,2 nên số C trung bình = \(\frac{0,45}{0,22}\times 25\) vậy 2 anken là C2H4 và C3H6.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON