YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ vừa đủ hỗn hợp khí X gồm etilen và propilen vào dung dịch KMnO4 31,6% ở nhiệt độ thấp thu được dung dịch Y chỉ chứa 3 chất tan là etilenglicol, propan-1-2-điol, kali hidroxit và kết tủa Z. Trong dung dịch Y nồng độ % của etilenglicol là 6,906%. Phần trăm hối lượng prpilen trong X là:

  • A. 62,88%.
  • B. 73,75%.
  • C. 15,86%.
  • D. 15,12%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi khối lượng anken hấp thụ là m g có x mol etilen và y mol propen.
  ⇒ m = 28x + 42y
  Giả sử có 100g dung dịch thuốc tím ⇒ n\(\tiny KMnO_4\) = 0,2 mol
  Các quá trình:
  + Cho e: anken → diol + 2e
  + Nhận e: MnO4- + 2H2O + 3e → MnO2 + 4OH-
  ⇒ n e trao đổi = 2x + 2y = 0,2 × 3 = 0,6 mol (1)
  ⇒ m rắn không tan = 17,4 g 
  ⇒ m dd sau = m dd thuốc tím + m anken – m rắn = 82,6 + m
  ⇒ C% etilenglicol = \(\frac{62x}{82,6 +28x + 42y}\) = 0,06906 (2)
  Từ 1 và 2 ⇒ x = 0,104 mol; y= 0,196 mol
  %m propilen (X) = 73,75%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA