YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ vừa đủ hỗn hợp khí X gồm etilen và propilen vào dung dịch KMnO4 31,6% ở nhiệt độ thấp thu được dung dịch Y chỉ chứa 3 chất tan là etilenglicol, propan-1-2-điol, kali hidroxit và kết tủa Z. Trong dung dịch Y nồng độ % của etilenglicol là 6,906%. Phần trăm hối lượng prpilen trong X là:

  • A. 62,88%.
  • B. 73,75%.
  • C. 15,86%.
  • D. 15,12%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi khối lượng anken hấp thụ là m g có x mol etilen và y mol propen.
  ⇒ m = 28x + 42y
  Giả sử có 100g dung dịch thuốc tím ⇒ n\(\tiny KMnO_4\) = 0,2 mol
  Các quá trình:
  + Cho e: anken → diol + 2e
  + Nhận e: MnO4- + 2H2O + 3e → MnO2 + 4OH-
  ⇒ n e trao đổi = 2x + 2y = 0,2 × 3 = 0,6 mol (1)
  ⇒ m rắn không tan = 17,4 g 
  ⇒ m dd sau = m dd thuốc tím + m anken – m rắn = 82,6 + m
  ⇒ C% etilenglicol = \(\frac{62x}{82,6 +28x + 42y}\) = 0,06906 (2)
  Từ 1 và 2 ⇒ x = 0,104 mol; y= 0,196 mol
  %m propilen (X) = 73,75%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15970

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON