YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm etilen và propilen với tỷ lệ thể tích tương ứng 3 : 2. Hidrat hóa hoàn toàn 1 thể tích X thu được hỗn hợp ancol Y trong đó tỷ lệ về khối lượng các ancol bậc 1 so với bậc 2 là 28 : 15. Thành phần phần trăm về khối lượng của các ancol iso-propylic trong Y là:

  • A. 11,63%.
  • B. 44,88%.
  • C. 34,88%.
  • D. 43,88%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử X có 3 mol C2H4 và 2 mol C3H6
  Khi phản ứng với H2O tạo thành 3 mol C2H5OH; x mol n-C3H7OH và (2 – x) mol i-C3H7OH
  \(\dfrac{m_{C_{2}H_{5}OH + m_{n-C_{3}H_{7}OH}}}{m_{i-C_{3}H_{7}OH}}=\frac{28}{15}\)
  \(\Rightarrow \dfrac{46 \times 3 + 60x}{60(2-x)}=\frac{28}{15}\)
  \(\Rightarrow x=0,5\)
  Trong Y có 1,5 mol i-C3H7OH
  \(\Rightarrow \% \ m_{i-C_{3}H_{7}OH}=34,88 \ \%\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON