ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm etilen và propilen với tỷ lệ thể tích tương ứng 3 : 2. Hidrat hóa hoàn toàn 1 thể tích X thu được hỗn hợp ancol Y trong đó tỷ lệ về khối lượng các ancol bậc 1 so với bậc 2 là 28 : 15. Thành phần phần trăm về khối lượng của các ancol iso-propylic trong Y là:

  • A. 11,63%.
  • B. 44,88%.
  • C. 34,88%.
  • D. 43,88%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử X có 3 mol C2H4 và 2 mol C3H6
  Khi phản ứng với H2O tạo thành 3 mol C2H5OH; x mol n-C3H7OH và (2 – x) mol i-C3H7OH
  \(\dfrac{m_{C_{2}H_{5}OH + m_{n-C_{3}H_{7}OH}}}{m_{i-C_{3}H_{7}OH}}=\frac{28}{15}\)
  \(\Rightarrow \dfrac{46 \times 3 + 60x}{60(2-x)}=\frac{28}{15}\)
  \(\Rightarrow x=0,5\)
  Trong Y có 1,5 mol i-C3H7OH
  \(\Rightarrow \% \ m_{i-C_{3}H_{7}OH}=34,88 \ \%\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON