YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều do(đktc)). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

  • A.

   25,0%   

  • B.

   50,0%

  • C. 60,0%   
  • D. 37,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất khí thoát ra là CH4 ⇒ thể tích CH4 là 2,24 lít

  ⇒ %VCH4 = 2,24/8,96 . 100% = 25%

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117118

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON