ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  He didn’t write a single card.

  • A. He wrote only one card.
  • B. He didn’t write even one card.
  • C. He wrote just a single card.
  • D. He wrote all the cards except one.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 12579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1