YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri A. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân chư hầu về nước.

  • A. Các bên ngừng bắn tại chỗ.
  • B. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
  • C. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
  • D. Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua tổng tuyển cử tự do. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98201

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON