YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Have you seen the Titanic yet? _ No, I haven’t. I__________it next Saturday.

  • A. would see
  • B. will see
  • C. am going to see
  • D. see

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22753

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON