ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi

  • A. Sử dụng pháp luật
  • B. Vi phạm pháp luật
  • C. Tuân thủ pháp luật
  • D. Thực hiện pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON