ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước là khẳng định về:

  • A. Đặc trưng của pháp luật
  • B. Chức năng của pháp luật
  • C. Vai trò của pháp luật
  • D. Khái niệm pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27510

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON