YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = 2. 10-9 C và q2 = 4. 10-9C . Cho chúng chạm vào nhau rồi tách ra sau đó đặt một quả cầu cách quả cầu thứ ba mang điện tích q3 = 3. 10-9C một khoảng 3cm thì lực tác dụng lên q3 là 

  • A. 18. 10-5            
  • B. 9. 10-5N        
  • C. 9. 10-7          
  • D. 4, 5. 10-5N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON