AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R1=R2=20Ω được mắc vào hai điểm A, B. Tính điện trở tương đương R của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2

  • A. 40Ω
  • B. 30Ω
  • C. 60Ω
  • D. 50Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  R của đoạn mạch AB là:

  R = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>