AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ,  trong đó có các điện trở R1=9Ω; R2=15Ω; R3=10Ω; dòng điện đi qua R3 có cường độ là I3=0,3A.Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch AB.

  • A. 6,5V
  • B. 2,5V
  • C. 7,5V
  • D. 5,5V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở tương đương của R2 và R3:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{{{R_{23}}}} = \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}} = \frac{1}{{15}} + \frac{1}{{10}}\\
   \Rightarrow {R_{23}} = 6\Omega 
  \end{array}\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu R3 :

  U3 = I3.R3 = 0,3.10 = 3V

  => U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3)

  Cường độ dòng điện qua R2:   

  \({I_2} = \frac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \frac{3}{{15}} = 0,2{\rm{A}}\)

  Cường độ dòng điện qua R1:

  I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

  UAB = I.R = I(R23 +R1) = 0,5(6+9) = 7,5V

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>