• Câu hỏi:

  Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC' của hình lập phươnACABCD.A'B'C'D' có cạnh \(b\) khi quay xung quanh trục AA'. Diện tích S là

  • A. \(\pi {b^2}\)
  • B. \(\pi {b^2}\sqrt 2 \)
  • C. \(\pi {b^2}\sqrt 3 \)
  • D. \(\pi {b^2}\sqrt 6 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Bán kính hình nón \(r = A'C' = b\sqrt 2 \)

  +Đường sinh \(l = b\sqrt 3 \)

  + Diện tích xung quanh của hình nón là: \({S_{xq}} = \pi .r.l = \pi .\sqrt 2 b.\sqrt 3 b = \pi {b^2}\sqrt 6 \).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC