YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây hiện tượng thoái hóa giống xảy ra?

  • A. Cà chua tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ
  • B. Đậu Hà Lan tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ
  • C. Ngô tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ
  • D. Chim bồ câu thường xuyên giao phối gần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON