AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình :

  Để hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, lớp 9A nhận trồng bổ sung 420 cây xanh ở một khu đồi gần trường và dự định  chia đều số cây cho mỗi bạn trong lớp. Đến khi thực hiện, có 7 bạn  được nhà trường phân công đi làm việc khác nên mỗi bạn còn lại trồng tăng thêm 3 cây so với dự định. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?

  Lời giải tham khảo:

  Gọi số học sinh của lớp 9A là x ( học sinh) \(\left( {x \in {N^*}, x > 7} \right)\)

  Theo kế hoạch, mỗi em phải trồng \(\frac{{420}}{x}\) (cây).

  Vì có 7 bạn không tham gia nên thực tế, số học sinh còn lại là : x - 7(học sinh)

  Do đó, mỗi bạn còn lại phải trồng  \(\frac{{420}}{{x - 7}}\) (cây).

  Do lượng cây mỗi em trồng trên thực tế hơn 3 cây so với kế hoạch nên ta có phương trình : \(\frac{{420}}{{x - 7}} - \frac{{420}}{x} = 3\) 

  Giải phương trình tìm được hai nghiệm là \(x_1=35\) và \(x_2=-28\) (loại).

  Vậy lớp 9A có 35 học sinh 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>