• Câu hỏi:

  Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 2cm. Diện tích tam giác ABC bằng

  • A. 12 cm2
  • B. \(4\sqrt 3 c{m^2}.\)
  • C. \(12\sqrt 3 c{m^2}.\)
  • D. \(6\sqrt 3 c{m^2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC