AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ghép đoạn cành là : 

  • A. Chọn cành ghép→ Ghép đoạn cành → Cắt gốc ghép  → Kiểm tra 
  • B. Chọn và cắt cành ghép → Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép → Ghép đoạn cành → Kiểm tra 
  • C. Chọn cành ghép → Cắt gốc ghép → Ghép đoạn cành → Kiểm tra 
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Chọn và cắt cành ghép → Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép → Ghép đoạn cành → Kiểm tra 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA