AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian để kiểm tra sau khi ghép kiểu chữ T là ? 

  • A. Sau khi ghép từ 15 đến 20 ngày
  • B. Sau khi ghép từ 5 đến 10 ngày
  • C. Sau khi ghép từ 10 đến 15 ngày
  • D. Sau khi ghép từ 20 đến 25 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Sau khi ghép từ 15 đến 20 ngày

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>