YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X chứa các ion Fe3+; NO3- ; NH4+ ; Cl- . Chia dung dịch X thành 3 phần bằng nhau:

  Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng được 6,72 lít khí (đktc) và 21,4 gam kết tủa.

  Phần 2 cô cạn thu được 56,5 gam muối khan.

  Cho vào phần 3 dung dịch H2SO4 dư, dung dịch thu được có thể hòa tan tối đa m gam Cu tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

  Giá trị của m là 

  • A. 35,2 
  • B. 86,4  
  • C. 105,6 
  • D. 28,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON