YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lần lượt cho bột Fe tiếp xúc với các chất: FeCl3; AlCl3; CuSO4; Pb(NO3)2; HCl đặc; HNO3; H2SO4 đặc nóng; NH4NO3; Cl2; S ở điều kiện thích hợp. Số trường hợp tạo ra muối Fe(II) là

  • A. 4
  • B. 8
  • C. 5
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  FeCl3; CuSO4; Pb(NO3)2; HCl đặc; S 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79366

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON