YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

  • A. CH3COOC2H5.
  • B. CH3COOH.
  • C. C2H5COOC2H5
  • D. C2H5COOCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X có dạng RCOOC2H5

  nRCOOC2H5 = 0,1 mol; nNaOH = 0,135 mol

  Sau phản ứng chất rắn gồm: RCOONa (0,1) và NaOH dư = 0,035

  → m rắn = 0,1.(R + 67) + 0,035.40 = 9,6

  → R = 15

  Vậy X là CH3COOC2H5

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON