ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch X chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa thu được và số mol Ba(OH)2 thêm vào được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Mặt khác, nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với?

  • A. 5,44. 
  • B. 4,66. 
  • C. 5,70. 
  • D. 6,22.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi Al(OH)3 bị hòa tan hết thì nBaSO4 = 0,03 mol

  → nAl2(SO4)3 = 0,01 → nAl3+ = 0,02 và nSO42- = 0,03

  Trong thí nghiệm sau, nBa(OH)2 = 0,02 và nNaOH = 0,03 → nBa2+ = 0,02 và nOH- = 0,07

  → nBaSO4 = 0,02 mol

  Dễ thấy 4nAl3+ > nOH- > 3nAl3+ nên Al3+ đã kết tủa hết sau đó Al(OH)3 bị hòa tan trỏ lại một phần.

  nOH- = 4nAl3+ - nAl(OH)3 → nAl(OH)3 = 0,01 mol

  → mkết tủa = mBaSO4 + mAl(OH)3 = 5,44 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON