ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân 44 gam hỗn hợp T gồm 2 este cùng công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch KOH dư. Chưng cất hỗn hợp sau phản ứng được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với dung dịch H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong Z là

  • A. 53,2. 
  • B. 50,0. 
  • C. 34,2. 
  • D. 42,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nAncol = nKOH = nT = 0,5

  → nH2O = nAncol/2 = 0,25

  mAncol = mEte + mH2O = 18,8

  BTKL: mT + mKOH = mmuối + mAncol

  → mmuối = 53,2 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON