ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kim loại Al không tác dụng với dung dịch nào sau đây?

  • A. H2SO4 loãng. 
  • B. CuSO4
  • C. HNO3 đặc nguội. 
  • D. NaOH loãng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66650

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF