ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X gồm K2SO4 0,05M và Al2(SO4)3 0,15M. Cho từ từ 80 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 150 ml dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

  • A. 13,21.
  • B. 20,20. 
  • C. 19,035.
  • D. 14,375.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nBa(OH)2 = 0,08 mol

  nK2SO4 = 0,0075; nAl2(SO4)3 = 0,0225

  nBa2+ = 0,08 và nSO42- = 0,075 →nBaSO4 = 0,075

  nOH- = 0,16 và nAl3+ = 0,045

  Do 3nAl3+ < nOH- < 4nAl3+ nên kết tủa đạt max rồi bị hòa tan một phần 

  nOH- = 4nAl3+ - nAl(OH)→ nAl(OH)3 = 0,02 → m kết tủa = 19,035

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66673

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON